VIỆC LÀM NỔI BẬT

VIỆC LÀM MỚI NHẤT


Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nữ
Hết hạn: 30/10/2017
Lượt xem: 239
Địa điểm: Vĩnh Long

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/10/2017
Lượt xem: 514
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 23/10/2017
Lượt xem: 224
Địa điểm: Hậu Giang

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 30/10/2017
Lượt xem: 146
Địa điểm: Hậu Giang

Mức Lương: 5 - 6 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 15/11/2017
Lượt xem: 157
Địa điểm: Kiên Giang Long An An Giang

Mức Lương: 7 - 10 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 15/11/2017
Lượt xem: 155
Địa điểm: Sóc Trăng

Mức Lương: 6 - 9 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 15/11/2017
Lượt xem: 152
Địa điểm: Kiên Giang An Giang

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 21/10/2017
Lượt xem: 559
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nữ
Hết hạn: 30/10/2017
Lượt xem: 198
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 8 - 12 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 25/10/2017
Lượt xem: 241
Địa điểm: Vĩnh Long

Mức Lương: 12 - 15 triệu
Giới tính: Nữ
Hết hạn: 22/10/2017
Lượt xem: 185
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Mức Lương: 5 - 8 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 22/10/2017
Lượt xem: 198
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 20/10/2017
Lượt xem: 483
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 14/11/2017
Lượt xem: 155
Địa điểm: Hậu Giang

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 30/11/2017
Lượt xem: 151

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/10/2017
Lượt xem: 200

Mức Lương: 5 - 6 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 30/10/2017
Lượt xem: 177
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Mức Lương: 7 - 8 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 11/11/2017
Lượt xem: 181
Địa điểm: Đồng Tháp

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 11/11/2017
Lượt xem: 231
Địa điểm: Đồng Tháp

Mức Lương: 10 - 15 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 22/10/2017
Lượt xem: 159
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/10/2017
Lượt xem: 995

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 30/10/2017
Lượt xem: 179

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 19/11/2017
Lượt xem: 188
Địa điểm: ĐBSCL

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/10/2017
Lượt xem: 206
Địa điểm: Đồng Tháp

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 31/10/2017
Lượt xem: 161
Địa điểm: Đồng Tháp

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/10/2017
Lượt xem: 211
Địa điểm: Đồng Tháp

Mức Lương: 10 triệu trở lên
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 18/11/2017
Lượt xem: 189
Địa điểm: ĐBSCL

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 11/11/2017
Lượt xem: 440
Địa điểm: ĐBSCL

Mức Lương: 8 - 15 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 18/10/2017
Lượt xem: 272
Địa điểm: Cần Thơ