VIỆC LÀM NỔI BẬT

VIỆC LÀM MỚI NHẤT


Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 30/10/2017
Lượt xem: 115
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nữ
Hết hạn: 30/10/2017
Lượt xem: 167
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/11/2017
Lượt xem: 300
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 10/11/2017
Lượt xem: 398
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 12 - 15 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 10/11/2017
Lượt xem: 331
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 05/11/2017
Lượt xem: 385
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 5 triệu trở lên
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 03/11/2017
Lượt xem: 1011
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 25/10/2017
Lượt xem: 449
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/10/2017
Lượt xem: 539
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 8 - 15 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 25/10/2017
Lượt xem: 287
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 31/10/2017
Lượt xem: 192
Địa điểm: Hồ Chí Minh Long An

Mức Lương: 5 triệu trở lên
Giới tính: Nam
Hết hạn: 31/10/2017
Lượt xem: 222
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nữ
Hết hạn: 30/10/2017
Lượt xem: 325
Địa điểm: Vĩnh Long

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/10/2017
Lượt xem: 671
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 30/10/2017
Lượt xem: 211
Địa điểm: Hậu Giang

Mức Lương: 5 - 6 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 15/11/2017
Lượt xem: 234
Địa điểm: Kiên Giang Long An An Giang

Mức Lương: 7 - 10 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 15/11/2017
Lượt xem: 212
Địa điểm: Sóc Trăng

Mức Lương: 6 - 9 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 15/11/2017
Lượt xem: 222
Địa điểm: Kiên Giang An Giang

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nữ
Hết hạn: 30/10/2017
Lượt xem: 275
Địa điểm: Cần Thơ

Mức Lương: 8 - 12 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 25/10/2017
Lượt xem: 306
Địa điểm: Vĩnh Long

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 14/11/2017
Lượt xem: 196
Địa điểm: Hậu Giang

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 30/11/2017
Lượt xem: 190

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/10/2017
Lượt xem: 241

Mức Lương: 5 - 6 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 30/10/2017
Lượt xem: 213
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Mức Lương: 7 - 8 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 11/11/2017
Lượt xem: 220
Địa điểm: Đồng Tháp

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 11/11/2017
Lượt xem: 272
Địa điểm: Đồng Tháp

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/10/2017
Lượt xem: 1037

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 30/10/2017
Lượt xem: 208