để có việc làm phù hợp, người tìm việc cần xem xét các yếu tố cơ bản nào?

Để có việc làm phù hợp, người tìm việc cần xem xét các yếu tố cơ bản như sau:

- Vị trí công việc có cơ hội để người tìm việc vận dụng hoặc phát huy sở trường nghề nghiệp đã được đào tạo. Nếu không có công việc gần gủi với sở trường nghề nghiệp, người tìm việc cần chọn việc theo hướng Vận dụng các kỹ năng ( sở đoản) của mình. Thực tế, không ít người đã thành công bắt đầu từ những kỹ năng. Người được đào tạo ngành sư phạm ( sở trường) không có cơ hội giảng dạy nếu biết vận dụng kỹ năng truyền đạt; tâm lý giáo dục ( sở đoản) để tham gia các công việc kinh doanh, bán hàng nhiều khi lại làm việc tốt hơn những người không có kỹ năng cơ bản này.

ĐỂ CÓ VIỆC LÀM PHÙ HỢP, NGƯỜI TÌM VIỆC CẦN XEM XÉT CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN NÀO?

- Tính chất công việc phải phù hợp với tính cách người thực hiện công việc đó. Người làm công việc mậu dịch kinh doanh; chăm sóc khách hàng; giới thiệu sản phẩm… lúc nào cũng cần những ứng viên có cá tính kiên nhẫn, biết lắng nghe. Mẫu người nóng vội, dễ bốc đồng không phải là sự lựa chọn cho nhà tuyển dụng vào các vị trí giao dịch công chúng.

- Điều kiện, thời gian làm việc phải phù hợp với điều kiện hoàn cảnh xin việc của người tìm việc. Muốn làm nhân viên bán hàng trong siêu thị, muốn làm công nhân sản xuất…Nhưng không thể làm theo ca, do còn đi học thêm, do người thân không cho phép, do ngại đi sớm về muộn… Muốn làm nhân viên kinh doanh, đi thị trường… nhưng ngại lái xe di chuyển xa… đó là những mâu thuẩn, rào cản con đường tìm việc của người tìm việc.

- Việc làm phù hợp, nó không phải là một vật có sẳn, không phải là một quả thị sẳn sàng rơi vào bị … người tìm việc! Muốn có nó người tìm việc cần phải hiểu rõ chính mình là ai, nghề nghiệp, kỹ năng của mình là gì, hoàn cảnh sinh hoạt của mình ra sao, từ đó tìm ra hướng việc làm phù hợp tối thiểu. Cần thiết cũng phải thay đổi tính cách, lối sống, hoàn cảnh để tạo nhiều cơ hội nghề nghiệp. Người tìm việc không thể thụ động chờ việc làm phù hợp đến với mình, mà phải bằng mọi cách để có thể chinh phục nó.