mẹo tìm việc hiệu quả

Trước khi quyết định nộp hồ sơ dự tuyển việc làm, bạn cần tuân thủ các bước như sau:

 Bước 1: Bạn cần xác định rõ tôi muốn làm việc gì. Bạn có thể muốn làm kỹ sư, làm bác sĩ, làm nhà giáo, làm công nhân sản xuất vv…Đó là ước mơ của bạn, chẳng ai cấm đoán bạn cả.

 

 Bước 2:  Khả năng của bạn làm được việc bạn muốn không? Bạn muốn làm bác sĩ, nhưng bạn đã được đào tạo y khoa chưa? Bạn muốn làm nhà giáo nhưng bạn đã được đào tạo sư phạm không? Chưa hết, khả năng truyền đạt, khả năng giáo dục của bạn, có cho phép bạn làm nhà giáo không?... Bạn cấn phải hiểu rõ tôi là ai, tôi có khả năng làm được việc tôi muốn không. Nghề nghiệp sở trường của bạn như thế nào, kỹ năng, tính cách của bạn ra sao. Bạn cần khách quan đánh giá về bạn hết sức trung thực, để tự khẳng định rằng tôi muốn làm việc đó và… tôi sẽ làm được việc đó. Đừng bao giờ bạn muốn làm một việc mà chính bạn cũng chưa hiểu mình làm được hay không!

 

 Bước 3: Khi bạn muốn làm việc đó và bạn biết rất rõ bạn có khả năng làm được việc đó thì xem như bạn đã có sự lựa chọn thành công 50%. Nhưng chưa hẳn tôi muốn, tôi có khả năng mà bạn sẽ được việc đâu. Nên nhớ đây chỉ mới là một nữa của sự thành công! Một nữa còn lại là có nhà tuyển dụng nào tuyển vị trí mà bạn muốn làm và bạn có khả năng làm. Nếu có, thì đó là cơ hội tốt nhất. Bạn hãy yên tâm, tự tin nộp hồ sơ dự tuyển.

 

Hình vẽ minh hoạ dưới đây sẽ thay cho lời kết, bạn hãy suy gẩm nhé !

 

MẸO TÌM VIỆC HIỆU QUẢ
Tìm miền tối ưu: 1,2 hay 3,4?