Việc làm tại Cần Thơ

CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO

CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO

: thương lượng
: Nam
: 30/11/2018
CÔNG TY BẢO VỆ NDS CẦN THƠ

CÔNG TY BẢO VỆ NDS CẦN THƠ

: thương lượng
: Nam, Nữ
CÔNG TY BẢO VỆ NDS CẦN THƠ

CÔNG TY BẢO VỆ NDS CẦN THƠ

: 4,5 triệu trở lên
: Nam, Nữ
: 4,5 triệu trở lên
: Nam
công ty bảo vệ nds cần thơ

công ty bảo vệ nds cần thơ

công ty bảo vệ ngày & đêm

công ty bảo vệ ngày & đêm

: 6 - 8 triệu
: Nam
: 31/12/2018
công ty bảo vệ ngày & đêm

công ty bảo vệ ngày & đêm

: thương lượng
: Nam, Nữ
: 31/01/2019
Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại Phúc Mã

Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại Phúc Mã

: 5 triệu trở lên
: Nam, Nữ