HỒ SƠ ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

Nhân viên kinh doanh / Trưởng phòng kinh doanh / Giám sát kinh doanh

Nguyễn Quốc Anh

Cà Mau, Cần Thơ, An Giang

Lý Ngọc Diễm

Kế Toán Tổng Hợp

Đồng Kim Ngân

Cần Thơ

Nhân Viên Kinh Doanh

Lê Hoài Nhân

Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang

Nhân Viên Môi Trường/ Xử Lí Chất Thải

Mai Nhật Linh

Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Hải Quan

Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An