Avatar

Lê Hoài Nhân

Nhân Viên Kinh Doanh

Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang

nhaneuro19@gmail.com

01686663091

Kinh nghiêm làm việc:

Bán Hàng
Công Ty Biển Việt
Từ tháng 12/2016 - Hiện tại

- tìm kiếm chăm sóc khách hàng, thúc đẩy phát triển công ty - Khả năng hòa nhập, thích nghi với môi trường, khả năng tư duy, thuyết Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu v.v... Kỹ năng về tin học: tin học văn phòng, ngôn ngữ lập trình, quản trị điều hành mạng v.v... - Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng v.v...


Học vấn bằng cấp

Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Cần Thơ
Nhân Viên Kinh Doanh

- Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài - Mong muốn tìm được chỗ làm có cơ hội thăng tiến tốt - Mong muốn tìm được chỗ làm có mức lương tốt - Mong muốn tìm được nơi có cơ hội cống hiến bản thân tốt