VIỆC LÀM MỚI NHẤT

Mức Lương: 6 - 8 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 31/03/2018
Lượt xem: 2316
Địa điểm: Cần Thơ
Mức Lương: 4 - 6 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 30/09/2018
Lượt xem: 1138
Địa điểm: Sóc Trăng Hậu Giang
Mức Lương: 4 - 7 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/06/2018
Lượt xem: 1423
Mức Lương: 4,5 - 10 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/04/2018
Lượt xem: 1346
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/04/2018
Lượt xem: 1748
Địa điểm: Cần Thơ Kiên Giang
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 14/02/2018
Lượt xem: 157
Mức Lương: 4,5 - 6 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 28/02/2018
Lượt xem: 355
Địa điểm: Cần Thơ
Mức Lương: 4 - 6 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 13/02/2018
Lượt xem: 271
Địa điểm: Bạc Liêu
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 13/02/2018
Lượt xem: 344
Địa điểm: Bạc Liêu
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 13/02/2018
Lượt xem: 232
Địa điểm: Bạc Liêu
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 10/02/2018
Lượt xem: 111
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 10/02/2018
Lượt xem: 102
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 02/02/2018
Lượt xem: 253
Địa điểm: Cần Thơ
Mức Lương: 4,2 - 6 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 28/02/2018
Lượt xem: 344
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 31/01/2018
Lượt xem: 40
Địa điểm: Hậu Giang
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 26/01/2018
Lượt xem: 263
Địa điểm: Cần Thơ
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 25/01/2018
Lượt xem: 241
Địa điểm: ĐBSCL Cần Thơ
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 25/01/2018
Lượt xem: 219
Địa điểm: Cần Thơ
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 25/01/2018
Lượt xem: 80
Địa điểm: Cần Thơ
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 28/02/2018
Lượt xem: 682
Địa điểm: Bạc Liêu Hậu Giang
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 15/02/2018
Lượt xem: 149
Địa điểm: Cần Thơ
Mức Lương: 4 - 7 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/01/2018
Lượt xem: 2244
Địa điểm: Hồ Chí Minh Cần Thơ
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 31/01/2018
Lượt xem: 1100
Địa điểm: Vĩnh Long
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/01/2018
Lượt xem: 2332
Địa điểm: Cần Thơ Vĩnh Long
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/01/2018
Lượt xem: 4381
Địa điểm: Cần Thơ Vĩnh Long
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nữ
Hết hạn: 25/01/2018
Lượt xem: 361
Địa điểm: Cần Thơ
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 25/01/2018
Lượt xem: 694
Địa điểm: Cần Thơ
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 31/01/2018
Lượt xem: 1105
Địa điểm: Cần Thơ
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 25/01/2018
Lượt xem: 668
Địa điểm: Cần Thơ
Mức Lương: 3 - 8 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 28/02/2018
Lượt xem: 128
Địa điểm: Hồ Chí Minh Cần Thơ