VIỆC LÀM MỚI NHẤT

Mức Lương: 6 - 14 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/04/2018
Lượt xem: 1248
Địa điểm: Cần Thơ
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 14/05/2018
Lượt xem: 3204
Địa điểm: Cần Thơ Vĩnh Long
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 27/04/2018
Lượt xem: 238
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nữ
Hết hạn: 15/05/2018
Lượt xem: 754
Địa điểm: Cần Thơ
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 27/04/2018
Lượt xem: 960
Địa điểm: Cần Thơ Vĩnh Long
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 27/04/2018
Lượt xem: 2087
Địa điểm: Cần Thơ Vĩnh Long
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 27/04/2018
Lượt xem: 3753
Địa điểm: Cần Thơ Vĩnh Long
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 27/04/2018
Lượt xem: 1697
Địa điểm: Cần Thơ Vĩnh Long
Mức Lương: 6 - 8 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 31/12/2018
Lượt xem: 4420
Địa điểm: Cần Thơ
Mức Lương: 4,5 - 10 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/04/2018
Lượt xem: 2731
Mức Lương: 4 - 6 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 30/09/2018
Lượt xem: 1796
Địa điểm: Sóc Trăng Hậu Giang
Mức Lương: 4 - 7 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/06/2018
Lượt xem: 3120
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/01/2019
Lượt xem: 3934
Địa điểm: Cần Thơ Kiên Giang
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 15/05/2018
Lượt xem: 150
Địa điểm: Cần Thơ Vĩnh Long
Mức Lương: 4,5 - 6 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/04/2018
Lượt xem: 1766
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 30/04/2018
Lượt xem: 766
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 30/04/2018
Lượt xem: 2241
Mức Lương: 4,5 - 6 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 30/04/2018
Lượt xem: 1834
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/04/2018
Lượt xem: 1351
Địa điểm: Cần Thơ
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/05/2018
Lượt xem: 6085
Địa điểm: Cần Thơ
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 29/04/2018
Lượt xem: 1513
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 29/04/2018
Lượt xem: 750
Địa điểm: Cần Thơ
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/05/2018
Lượt xem: 899
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/05/2018
Lượt xem: 455
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 28/04/2018
Lượt xem: 3155
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 31/05/2018
Lượt xem: 455
Địa điểm: Cần Thơ
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nữ
Hết hạn: 15/12/2018
Lượt xem: 2253
Địa điểm: Cần Thơ
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 26/07/2019
Lượt xem: 4729
Địa điểm: Cần Thơ