VIỆC LÀM MỚI NHẤT

Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 15/09/2018
Lượt xem: 1462
Địa điểm: Cần Thơ
Mức Lương: 6 - 8 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 31/12/2018
Lượt xem: 5340
Địa điểm: Cần Thơ
Mức Lương: 4 - 6 triệu
Giới tính: Nam
Hết hạn: 30/09/2018
Lượt xem: 2198
Địa điểm: Sóc Trăng Hậu Giang
Mức Lương: 4 - 7 triệu
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 30/06/2018
Lượt xem: 3976
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam, Nữ
Hết hạn: 31/01/2019
Lượt xem: 4981
Địa điểm: Cần Thơ Kiên Giang
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nữ
Hết hạn: 15/12/2018
Lượt xem: 2955
Địa điểm: Cần Thơ
Mức Lương: thương lượng
Giới tính: Nam
Hết hạn: 26/07/2019
Lượt xem: 5591
Địa điểm: Cần Thơ